Deň: 21. decembra 2017

FTP & TFTP server a zálohovanie konfigurácie cisco routrov

Protokoly FTP a TFTP slúžia na prenos súborov medzi dvomi zariadeniami. Ukážeme si, ako tieto služby rozbehať na Linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04., podobne, ako v iných návodoch. Tiež si ukážeme, ako sa dajú tieto protokoly prakticky využiť pri bežných manažmentových úlohách v sieti, ako napríklad pravidelné zálohovanie konfigurácie Cisco routra.

zálohovanie konfigurácie

Read more