Deň: 4. januára 2018

IPS (Intrusion Prevention System) – ochrana proti sieťovým útokom

Firmy, ich siete a servery sú pod neustálymi kybernetickými útokmi. S rastúcim rizikom hacknutia rastie aj potreba svoje systémy zabezpečovať. S týmto problémom nám vie významne pomôcť technológia IPS (Intrusion Prevention System), ktorá nepretržite kontroluje dátové toky a filtruje útoky.

ips 2

Read more