Nástroje pre správu IT infraštruktúry

MONITORING SIETE A SERVEROV

Každá profesionálna IT infraštruktúra potrebuje dohľad, aby sme sa včas dozvedeli o výpadkoch, alebo im vedeli predísť. S touto výzvou vám vieme pomôcť vďaka našej službe Monitoring.

Read More

CENTRÁLNY LOG SERVER

V IT infraštruktúre sa neustále niečo deje a udalosti sa následne zapisujú do logov jednotlivých zariadení. Aby sme o logy neprišli, môžeme ich posielať na centrálny log server, kde s nimi vieme ďalej pracovať a analyzovať ich.

Read More

DOKUMENTÁCIA IT INFRAŠTRUKTÚRY

Jeden zo stavebných pilierov fungujúcej IT infraštruktúry je solídna dokumentácia. Či už pri riešení incidentov, alebo pri nasadzovaní nových služieb, je užitočné mať poriadok v zariadeniach, IP adresácii a pod.

Read More

NTP SERVER – synchronizácia času

NTP (Network Time Protocol) zabezpečuje jednu z veľmi dôležitých funkcií pre všetky zariadenia v sieti a síce synchronizáciu času. Od systémového času sú závislé viaceré služby, ako napr. správne zobrazovanie času v logoch.

Read More

NFsen – sieťová analytika

NFsen je monitorovací nástroj, ktorý zbiera informácie o dátových tokoch v sieti. Tieto toky sú identifikované na základe tretej a štvrtej vrstvy RM OSI, čiže na základe IP adries a čísla TCP/UDP portov. Následne vieme zistiť, aké množstvo dát si zdroj a cieľ vymenili, akou rýchlosťou, či koľko paketov za sekundu si posielali. Tieto informácie zobrazené v prehľadných grafoch nám umožňujú odhaliť anomálie v sieti, identifikovať DoS útok, alebo nám môžu pomôcť pri troubleshootingu.

Read More

Poradíme vám s návrhom optimálneho riešenia pre vás?

info@netvel.sk , +421 905 342 687