Formulár na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte a zašlite tento formulár predávajúcemu len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy. Môžete tak urobiť v listinnej, alebo v elektronickej podobe.

Komu:
Predávajúci: Matej Šipkovský – NETVEL
IČO: 51061660
DIČ: 1082695009
Adresa predávajúceho: Pifflova 6,851 01 Bratislava
WEB: www.netvel.sk
E-mail: info@netvel.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na nasledujúci tovar:

Číslo objednávky: Dátum objednania / dátum prijatia:

Meno a priezvisko kupujúceho:

Adresa kupujúceho :

E-mail kupujúceho :

Platbu žiadam vrátiť:

Podpis: Dátum:
(ak odosielate v tlačenej podobe)