ESET PROTECT Advanced – Cloud, licencia na 1 rok, 5-10 PC

Predchádzajte ransomvéru a zero‑day hrozbám na koncových zariadeniach a spravujte ich ochranu z ľahko použiteľnej cloudovej konzoly.

Kategória: ,

Popis

POKROČILÁ OCHRANA PRED HROZBAMI
S TECHNOLÓGIOU CLOUDOVÉHO SANDBOXINGU
NA PREDCHÁDZANIE RANSOMVÉRU

ESET LiveGuard Advanced poskytuje proaktívnu ochranu
pred novými, doposiaľ neznámymi typmi hrozieb tým, že všetky
odoslané podozrivé vzorky spúšťa v izolovanom a výkonnom
prostredí cloudového sandboxu s cieľom vyhodnotiť ich správanie,
pričom využíva informačné kanály o hrozbách, početné interné
nástroje spoločnosti ESET na statickú a dynamickú analýzu či údaje
o reputácii súborov.

• Pokročilá extrakcia a kontrola
• Špičkové strojové učenie
• Hĺbková analýza aktivity
• Cloudový sandboxing

VIACVRSTVOVÁ OCHRANA KONCOVÝCH
ZARIADENÍ VRÁTANE ZABEZPEČENIA
SÚBOROVÝCH SERVEROV

ESET Endpoint Security poskytuje účinnú ochranu pred malvérom
a zneužitím zraniteľností, pričom dokáže zachytiť malvér pred
spustením, počas neho aj po ňom. Teraz ponúka aj technológiu
na prevenciu pred uhádnutím hesiel.

ESET Server Security ponúka viacvrstvovú ochranu servera
s minimálnou záťažou na systém s cieľom zaistiť plynulý chod
firemnej prevádzky.
• Blokovanie cielených útokov
• Predchádzanie narušeniu ochrany údajov
• Zastavenie bezsúborových útokov
• Detekcia pokročilých pretrvávajúcich hrozieb

ÚČINNÉ ŠIFROVANIE SPRAVOVANÉ NATÍVNOU
KONZOLOU ESET PROTECT

ESET Full Disk Encryption je funkcia natívna pre konzolu
na správu ESET PROTECT. Umožňuje nasadenie a šifrovanie údajov
na pripojených koncových zariadeniach Windows a Mac jedným
kliknutím.

ESET Full Disk Encryption výrazne zvyšuje bezpečnosť firemných dát
a pomáha zaistiť súlad s nariadeniami týkajúcimi sa ochrany údajov.
• Správa šifrovania na počítačoch so systémom Windows a macOS
• Šifrovanie systémových diskov, oblastí alebo celých jednotiek
• Nasadenie, aktivácia a šifrovanie zariadení jediným kliknutím

KONZOLA NA VZDIALENÚ SPRÁVU

ESET PROTECT je cloudový alebo lokálny multifunkčný nástroj
na vzdialenú správu zabezpečenia firemnej siete s bezpečnostnými
produktmi ESET na všetkých operačných systémoch. Umožňuje
nasadenie bezpečnostného riešenia jedným kliknutím, pričom
cloudová konzola ponúka prehľad o sieti bez nutnosti kúpy alebo
údržby ďalšieho hardvéru, čím sa znižujú celkové náklady.

• Bezproblémové nastavenie a nasadenie
• Pre cloudové nasadenie nie je potrebný žiadny ďalší
hardvér ani softvér
• Spravovanie bezpečnosti siete z jedného miesta
• Automatizované úlohy, ktoré šetria časPRODUKTY