Dokumentácia IT infraštruktúry

Jeden zo stavebných pilierov fungujúcej IT infraštruktúry je solídna dokumentácia. Či už pri riešení incidentov, alebo pri nasadzovaní nových služieb, je užitočné mať poriadok v zariadeniach, IP adresácii a pod.

Pri budovaní infraštruktúry sa často využívajú napríklad Excel tabuľky, ale aby mali všetci členovia tímu k dispozícii vždy aktuálne údaje, je vhodnejšie pracovať s centralizovaným nástrojom. Zriadiť takýto nástroj vám vieme pomôcť.

dokumentácia IT infraštruktúry

Dôležité vlastnosti

  • IP address management (IPAM) – pridelené IP adresy, subnety, VRF a VLAN
  • racky – prehľadná vizualizácia obsadenia
  • zariadenia – typy a umiestnenie
  • WAN linky

Dokumentácia rackov

dokumentacia rack
Ukážka dokumentácie racku

Dokumentácia IP adries

dokumentacia IPAM
Ukážka dokumentácie IP adries

Poradíme vám s návrhom optimálneho riešenia pre vás?

info@netvel.sk , +421 905 342 687