Dokumentácia IT infraštruktúry

Jeden zo stavebných pilierov fungujúcej IT infraštruktúry je solídna dokumentácia. Či už pri riešení incidentov, alebo pri nasadzovaní nových služieb, je užitočné mať poriadok v zariadeniach, IP adresácii a pod.

Pri budovaní infraštruktúry sa často využívajú napríklad Excel tabuľky, ale aby mali všetci členovia tímu k dispozícii vždy aktuálne údaje, je vhodnejšie pracovať s centralizovaným nástrojom. Zriadiť takýto nástroj vám vieme pomôcť.

Dôležité vlastnosti

Dokumentácia rackov

Ukážka dokumentácie racku

Dokumentácia IP adries

Ukážka dokumentácie IP adries