Sieťová bezpečnosť a architektúra

Bezpečnosť a architektúra siete

Vysoko dostupná sieťová architektúra s nasadením segmentácie a aplikovanie prístupu "zero trust".

FortiGate Firewall

V súčasnosti firmy čelia mnohým bezpečnostným hrozbám. S touto výzvou vám vieme pomôcť nasadením bezpečnostných riešení od spoločnosti Fortinet a iných renomovaných výrobcov.

ESET Anti-Malware

Dôležitou súčasťou firemnej bezpečnosti je tiež ochrana koncových zariadení. Našim klientom pomáhame nasadiť antivírus, resp. anti-malware produkty zo širokého portfólia spoločnosti ESET.

Školenie - Základy IT Bezpečnosti pre zamestnancov

Oklamať a manipulovať ľudí je pre hackera často jednoduchšie, ako prekonávať technické prekážky. Na kurze Základy IT Bezpečnosti si ukážeme a vysvetlíme najčastejšie techniky hackerov a ako minimalizovať pravdepodobnosť, že ich útoky na nás budú úspešné.

Školenie - Etický Hacking Siete
 

Na školení Etický Hacking Siete sa naučíte rôzne techiky hackovania. Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa zaoberajú sieťovou bezpečnosťou. Ukážeme si, ako identifikovať a odstrániť čo najviac bezpečnostných zraniteľností a naučíme sa pozerať na sieť očami hackera.

Nástroje pre správu IT infraštruktúry

Monitoring siete a serverov

Každá profesionálna IT infraštruktúra potrebuje dohľad, aby sme sa včas dozvedeli o výpadkoch, alebo im vedeli predísť. S touto výzvou vám vieme pomôcť vďaka našej službe Monitoring.

Centrálny Log server

V IT infraštruktúre sa neustále niečo deje a udalosti sa následne zapisujú do logov jednotlivých zariadení. Aby sme o logy neprišli, môžeme ich posielať na centrálny log server, kde s nimi vieme ďalej pracovať a analyzovať ich.

Dokumentácia IT infraštruktúry

Jeden zo stavebných pilierov fungujúcej IT infraštruktúry je solídna dokumentácia. Či už pri riešení incidentov, alebo pri nasadzovaní nových služieb, je užitočné mať poriadok v zariadeniach, IP adresácii a pod.

NTP Server – synchronizácia času

NTP (Network Time Protocol) zabezpečuje jednu z veľmi dôležitých funkcií pre všetky zariadenia v sieti a síce synchronizáciu času. Od systémového času sú závislé viaceré služby, ako napr. správne zobrazovanie času v logoch.

NFsen – sieťová analytika

NFsen je monitorovací nástroj, ktorý zbiera informácie o dátových tokoch v sieti. Tieto toky sú identifikované na základe tretej a štvrtej vrstvy RM OSI, čiže na základe IP adries a čísla TCP/UDP portov. Následne vieme zistiť, aké množstvo dát si zdroj a cieľ vymenili, akou rýchlosťou, či koľko paketov za sekundu si posielali. Tieto informácie zobrazené v prehľadných grafoch nám umožňujú odhaliť anomálie v sieti, identifikovať DoS útok, alebo nám môžu pomôcť pri troubleshootingu.

ŠKOLENIA

Etický hacking siete

Na kurze Etický Hacking Siete sa naučíte rôzne techiky hackovania. Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa zaoberajú sieťovou bezpečnosťou. Ukážeme si, ako identifikovať a odstrániť čo najviac bezpečnostných zraniteľností a naučíme sa pozerať na sieť očami hackera.

Základy IT bezpečnosti

Oklamať a manipulovať ľudí je pre hackera často jednoduchšie, ako prekonávať technické prekážky. Na kurze Základy IT Bezpečnosti si ukážeme a vysvetlíme najčastejšie techniky hackerov a ako minimalizovať pravdepodobnosť, že ich útoky na nás budú úspešné.