Sieťová bezpečnosť a architektúra

Bezpečnosť a architektúra siete

Pri návrhu našich riešení dávame dôraz na vysokú dostupnosť a bezpečnosť. Pomáhame tým zabezpečiť nepretržitý prístup k službám a chrániť ich pred potenciálnym narušením.

FortiGate Firewall

Zabezpečuje aktívnu ochranu proti útokom, či bezpečný vzdialený prístup do firemnej siete. Pomôžeme vám s návrhom, nasadením a správou riešenia. Prispôsobíme nastavenie vašim potrebám.

ESET Anti-Malware

Dôležitou súčasťou firemnej bezpečnosti je tiež ochrana koncových zariadení. Našim klientom pomáhame nasadiť antivírus, resp. anti-malware produkty zo širokého portfólia spoločnosti ESET.

Školenie - Základy IT Bezpečnosti pre Zamestnancov

Oklamať a manipulovať ľudí je pre hackera často jednoduchšie, ako prekonávať technické prekážky. Na kurze Základy IT Bezpečnosti si ukážeme a vysvetlíme najčastejšie techniky hackerov a ako minimalizovať pravdepodobnosť, že ich útoky na nás budú úspešné.

Školenie - Etický Hacking Siete
 

Na školení Etický Hacking Siete sa naučíte rôzne techiky hackovania. Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa zaoberajú sieťovou bezpečnosťou. Ukážeme si, ako identifikovať a odstrániť čo najviac bezpečnostných zraniteľností a naučíme sa pozerať na sieť očami hackera.

Nástroje pre správu IT infraštruktúry

Monitoring siete a serverov

Každá profesionálna IT infraštruktúra potrebuje dohľad, aby sme sa včas dozvedeli o výpadkoch, alebo im vedeli predísť. S touto výzvou vám vieme pomôcť nasadením centrálneho Monitoring nástroja Zabbix.

Centrálny Log server

V IT infraštruktúre sa neustále niečo deje a udalosti sa následne zapisujú do logov jednotlivých zariadení. Aby sme o logy neprišli, môžeme ich posielať na centrálny log server, kde s nimi vieme ďalej pracovať a analyzovať ich.

Dokumentácia IT infraštruktúry

Jeden zo stavebných pilierov fungujúcej IT infraštruktúry je solídna dokumentácia. Či už pri riešení incidentov, alebo pri nasadzovaní nových služieb, je užitočné mať poriadok v zariadeniach, IP adresácii a pod.

NTP Server – synchronizácia času

NTP (Network Time Protocol) zabezpečuje jednu z veľmi dôležitých funkcií pre všetky zariadenia v sieti a síce synchronizáciu času. Od systémového času sú závislé viaceré služby, ako napr. správne zobrazovanie času v logoch.

Monitoring Bezpečnosti (SIEM)

Aby sme vedeli objektívne posúdiť stav bezpečnosti našich serverov, potrebujeme ich aktívne monitorovať a auditovať. Riešenie je nasadenie SIEM (Security Incident and Event Management) nástroja s možnosťou detekcie zraniteľností.

ŠKOLENIA

Etický hacking siete

Na kurze Etický Hacking Siete sa naučíte rôzne techiky hackovania. Kurz je vhodný pre ľudí, ktorí sa zaoberajú sieťovou bezpečnosťou. Ukážeme si, ako identifikovať a odstrániť čo najviac bezpečnostných zraniteľností a naučíme sa pozerať na sieť očami hackera.

Základy IT bezpečnosti

Oklamať a manipulovať ľudí je pre hackera často jednoduchšie, ako prekonávať technické prekážky. Na kurze Základy IT Bezpečnosti si ukážeme a vysvetlíme najčastejšie techniky hackerov a ako minimalizovať pravdepodobnosť, že ich útoky na nás budú úspešné.