MONITORING SIETE A SLUŽIEB

Každá profesionálna sieť si zaslúži dohľad. Aby sme zabezpečili vysokú dostupnosť služieb, je potrebné navrhovať siete tak, aby boli redundantné. Napriek tomu je nevyhnutné, aby sme sa dozvedeli o výpadkoch, aby sme ich vedeli čím skôr odstrániť. Toto zabezpečuje monitoring siete.

Okrem dostupnosti vieme samozrejme monitorovať aj množstvo iných parametrov, ako napr. packet loss, RTT, CPU, pamäť, či dostupnosť služieb na aplikačnej úrovni. V tejto sekcii sa budeme venovať najmä monitoringu a dohľadovým nástrojom.

Zabbix server – Monitoring siete a služieb

Zabbix je výborný open-source nástroj, ktorý je vhodný na monitoring siete ľubovoľného rozmeru. Môžeme ho použiť na dohľad veľkého množstva ukazovateľov. Ukážeme si, ako tento software rozbehať na Linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04.

monitoring siete yabbix

NETFLOW – monitoring a analýza prevádzky v sieti

Netflow je monitorovací nástroj, ktorý zbiera informácie o dátových tokoch v sieti. Tieto toky sú identifikované na základe tretej a štvrtej vrstvy RM OSI, čiže na základe IP adries a čísla TCP/UDP portov. Následne vieme zistiť, aké množstvo dát si zdroj a cieľ vymenili, akou rýchlosťou, či koľko paketov za sekundu si posielali. Tieto podklady nám pomáhajú v úlohách ako analýza prevádzky v sieti, troubleshooting, či identifikáciu DoS útoku.

monitoring siete netflow

SNMP – základ monitoringu a návrh vlastného scriptu

SNMP (Simple Network Management Protocol) slúži na výmenu manažmentových informácií medzi sieťovými zariadeniami. Je základom mnohých monitorovacích systémov, alebo scriptov. Ukážeme si, ako napísať vlastný script na monitorovanie trafficu, CPU, rôznych errorov na portoch, alebo čohokoľvek iného.

monitoring siete snmp