VoWIFI – Voice over WiFi – Telefonovanie aj bez signálu

VoWIFI (Voice over WiFi) je technológia, ktorá umožňuje telefonovanie cez WiFi sieť. V nasledovnom článku si túto technológiu popíšeme a uvedieme jej praktické využitie.

VoWIFI

WiFi sieť je v tomto prípade prístupovou technológiou, cez ktorú sa pripája mobilný telefón do siete svojho mobilného operátora. Vďaka tomu je možné telefonovať a zároveň byť dovolateľný dokonca aj v prípade, že sa nenachádzame v pokrytí mobilného signálu (2G/3G/LTE). Stačí ľubovoľná WiFi sieť (aj verejná a nezabezpečená) s prístupom do Internetu.

Analogicky môžeme VoWIFI prirovnať k viac známemu VoLTE (Voice over LTE). Rozdiel je hlavne v type prístupovej technológie, kde pri VoLTE ako to už z názvu vyplýva, musí byť mobil v pokrytí LTE siete.

Ako vznikla potreba „Voice over …“?

Skúsme sa stručne pozrieť na rozdiel medzi 2G/3G a LTE. Potreba VoLTE, alebo volania cez LTE, vznikla historicky z vývoja mobilnej CN (Core Network). Pri 2G/3G sieťach je CN rozdelený na:

 • CS doménu, ktorá poskytuje Circuit-Swtiched služby (legacy hlas)
 • PS doménu, ktorá poskytuje Packet-Switched služby (IP)

Architektúra LTE siete už CS doménu nezahŕňa. Je postavená ako „PS only“ sieť. Operátor zabezpečuje hlasový hovor pri LTE dvoma spôsobmi:

 • CSFB (CS FallBack) – na čas obsluhy hovoru sa mobil „zhodí“ z LTE do 2G/3G siete a následne, po ukončení hovoru, sa vráti do LTE
 • VoLTE

 CSFB procedúru je možné pozorovať, ak máme mobil pripojený v LTE sieti a vytočíme hovor (alebo prijímame). Vtedy sa LTE (prípadne 4G) zobrazené v stavovom riadku na mobile zmení na 2G alebo 3G a po skončení hovoru sa automaticky „prehodí“ späť do LTE.

Volanie priamo cez LTE sieť bez potreby prepínania do 2G/3G rieši VoLTE a to za pomoci elementu IMS (IP Multimedia Subsystem). IMS zabezpečuje spracovanie hovoru pomocou SIP (Session Initiation Protocol) protokolu.

Jednoducho povedané, ako pri VoWIFI tak aj pri VoLTE sa mobil najprv overí a prihlási do siete operátora. Rozdiel je len v prístupovej technológii a procese pripojenia. Následne po prihlásení je proces takmer rovnaký. Mobil sa registruje do IMS (SIP REGISTER) a je pripravený na telefonovanie.

Architektúra VoWIFI 

VoWIFI


Principiálna schéma VoWIFI architektúry

Pozostáva z týchto komponentov

 • UE (User Equipment) – mobilný telefón, ktorý je pripojený do WiFi siete (podľa 3GPP špecifikácie do „Untrusted non-3GPP network“)
 • ePDG (evolved Packet Data Gateway)
  • je bod medzi nezabezpečeným pripojením a mobilným CN
  • stará sa o pripojenie UE, manažuje proces overenia
  • terminuje IPsec tunely z UE
  • vytvára a manažuje tunely voči P-GW
 • 3GPP AAA (Authentication, Authorization and Accounting) – na základe žiadosti o prihlásenie z ePDG overí SIM kartu používateľa v HSS
 • HSS (Home Subscriber Server) – centrálna databáza používateľov a ich profilov
 • P-GW (Packet Data Network Gateway / PDN Gateway) – zabezpečuje pripojenie do externých PDN sietí, v tomto prípade do IMS
 • PCRF (Policy and Charging Rules Function) – spracováva PCC (Policy and Charging) pravidlá
 • IMS (IP Multimedia Subsystem) – má na starosti riadenie hovorov

Predpoklady k pripojeniu do VoWIFI

 • mobilný telefón musí podporovať VoWIFI
 • operátor musí mať nasadené VoWIFI vo svojej sieti
 • konkrétny mobil podporujúci VoWIFI musí mať v rámci FW (Firmware) povolenú VoWIFI funkcionalitu

Kde má volanie cez WiFi využitie?

Predovšetkým v miestach so slabým až nulovým pokrytím mobilného signálu ako napríklad chaty, vidiek alebo aj v mestách v podzemnej garáži a rôznych business centrách, kde je úroveň signálu veľmi nízka, no verejná WiFi sieť k dispozícii.

V ďalšom článku sa bližšie pozrieme, ako táto technológia funguje, ako prebieha proces pripojenia do siete a tiež ako je riešená bezpečnosť.

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.

  

Picture of Marek Hasin

Marek Hasin

Volám sa Marek Hasin a zaujímam sa o sieťové technológie a technológie z mobilného sveta. Venujem sa architektúre a dizajnu sietí, konkrétne pracujem na vývoji a implementácii mobilného paketového coru, pričom sa zároveň neustále vzdelávam. Nie sú mi cudzie pojmy ako EPC, VoLTE alebo VoWIFI  a taktiež som začal objavovať tajomnú oblasť virtualizácie a cloudu.
Picture of Marek Hasin

Marek Hasin

Volám sa Marek Hasin a zaujímam sa o sieťové technológie a technológie z mobilného sveta. Venujem sa architektúre a dizajnu sietí, konkrétne pracujem na vývoji a implementácii mobilného paketového coru, pričom sa zároveň neustále vzdelávam. Nie sú mi cudzie pojmy ako EPC, VoLTE alebo VoWIFI  a taktiež som začal objavovať tajomnú oblasť virtualizácie a cloudu.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky