Apache WEB server

Apache WEB server je najpopulárnejší HTTP server v internete. Ide o open-source software. Jeho základná inštalácia je veľmi jednoduchá. Ukážeme si, ako na to.

Apache WEB server

Inštalácia Apache WEB servera

Budeme inštalovať server na Linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04, podobne ako v iných návodoch. Inštaláciu spustíme nasledovným príkazom.

root@netvel:/# apt-get install apache2

Keď vám zbehne inštalácia, mali by ste mať automaticky dostupnú default web stránku po zadaní IP adresy vášho servera do prehliadača. V mojom prípade ide o IP adresu 172.16.80.102. Ak sa vám zobrazí stránka, ako na obrázku nižšie, váš Apache WEB server beží.

apache WEB server default

Táto stránka sa nachádza v súbore /var/www/html/index.html a môžete tento súbor nahradiť vlastnou stránkou.

Konfigurácia

Hlavný konfiguračný súbor je apache2.conf

/etc/apache2/apache2.conf

Logy

Všetky logy ohľadne Apache sa nachádzajú v priečinku /var/log/apache2/ , kde sa nachádzajú 2 súbory.

/var/log/apache2/access.log – sem sa zaznamenáva každé pripojenie na váš server

/var/log/apache2/error.log – sem sa zaznamenávajú všetky chyby na serveri

Pridávanie ďalších WEB stránok

Ak vám nestačí jedna WEB stránka na vašom serveri a chcete si vytvoriť hosting pre viac domém, budeme musieť vytvoriť virtuálnych hostov pre jednotlivé stránky. V príklade nižšie si ukážeme, ako vytvoriť hosting pre dve testovacie WEB stránky test.nx a stranka.nx .

1. Vytvoríme priečinky, kde budeme ukladať obsah jednotlivých stránok

mkdir /var/www/test.nx
mkdir /var/www/stranka.nx

2. Pridáme privilégia pre adresár /var/www/, aby bolo možné čítať stránky

chmod -R 755 /var/www

3. Vytvoríme testovacie stránky

vim /var/www/test.nx/index.html

<html>
<head>
<title>test.nx</title>
</head>
<body>
<h1>virtual host test.nx funguje</h1>
</body>
</html>
vim /var/www/stranka.nx/index.html

<html>
<head>
<title>stranka.nx</title>
</head>
<body>
<h1>virtual host stranka.nx funguje</h1>
</body>
</html>

4. Vytvorenie konfiguračných súborov pre virtuálnych hostov

cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/test.nx.conf
vim /etc/apache2/sites-available/test.nx.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@test.nx
DocumentRoot /var/www/test.nx
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log
combined ServerName test.nx
ServerAlias www.test.nx
</VirtualHost>
cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/stranka.nx.conf
vim /etc/apache2/sites-available/stranka.nx.conf

<VirtualHost *:80>
ServerAdmin webmaster@stranka.nx
DocumentRoot /var/www/stranka.nx
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log
combined ServerName stranka.nx
ServerAlias www.stranka.nx
</VirtualHost>

5. Povolíme virtuálnych hostov

a2ensite test.nx.conf
a2ensite stranka.nx.conf

6. Reštartujeme Apache WEB server

service apache2 reload

Spôsobom popísaným vyššie môžete pridávať aj ďalšie stránky. Aby sa vám zobrazili stránky, je potrebné, aby váš DNS server nasmeroval záznamy na váš WEB server.

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.

Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky