Serverové služby

Neoddeliteľná súčasť sietí sú servery a na nich bežiace serverové služby. Na tomto mieste budú pribúdať články a návody, ako nastaviť tieto služby na strane servera, aj na strane klienta. Predovšetkým pôjde o open-source nástroje na linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04 väčšinou v spojení s Cisco zariadením. Po kliknutí na nadpis sa vám zobrazí článok.

Apache WEB server je najpopulárnejší HTTP server v internete. Ide o open-source software. Jeho základná inštalácia je veľmi jednoduchá. Ukážeme si, ako na to a tiež, ako pridať viacero WEB stránok.

Asterisk je open-source softwarová telefónna ústredňa s množstvom funkcionalít. Zabezpečuje napríklad prepájanie hovorov, či pripojenie do hlasovej siete. V tomto článku si ukážeme, ako túto ústredňu čo najjednoduchšie nainštalovať a nastaviť tak, aby bolo možné volanie medzi dvomi klapkami.

Zabbix je výborný open-source nástroj, ktorý je schopný monitorovať serverové služby a siete ľubovoľného rozmeru. Môžeme ho požiť na dohľad veľkého množstva ukazovateľov, ako RTT, packet loss, záťaž CPU, či monitorovanie využívania linky.

Protokoly FTP a TFTP slúžia na prenos súborov medzi dvomi zariadeniami. Ukážeme si, ako sa dajú využiť pri úlohách, ako pravidelné zálohovanie konfigurácie.

Vzdialená správa zariadení v sieti je nutnosť. Ak máte jeden router, väčšinou postačí nastavenie statického hesla na danom zariadení. Čo ak máte v sieti stovky, alebo tisícky zariadení a dokonca niekoľko adminov? Alebo čo keď niekomu chcete odobrať, alebo pridať nejaké práva? Bolo by problematické vždy prekonfigurovať všetky zariadenia a mať jedno meno/heslo všade, nie je veľmi bezpečné. Tento problém rieši autentizačná služba, ako je napríklad RADIUS server.

NTP (Network Time Protocol) zabezpečuje jednu z veľmi dôležitých funkcií pre všetky zariadenia v sieti a síce synchronizáciu času. Od správneho systémového času sú závislé viaceré služby, ako napr. logy . Ukážeme si príklad, ako nainštalovať server na Ubuntu a klienta na Cisco routri.

V sieti sa neustále niečo deje a udalosti sa následne do logov. Aby sme o logy neprišli, môžeme ich posielať na SYSLOG server, kde budú zálohované. Ukážeme si, ako nastaviť SYSLOG server v kombinácii s Cisco routrom. Logy sú esenciálne napríklad pri hľadaní problému v sieti, alebo pri monitoringu rôznych udalostí na zariadeniach. Napríklad, útočníci sa po vniknutí do systému často snažia zmazať po sebe stopy, avšak, keď logy zálohujeme, bude pre neho náročnejšie po sebe “pozametať”.