ASTERISK telefónna ústredňa – volanie medzi klapkami

Asterisk je open-source softwarová telefónna ústredňa s množstvom funkcionalít. Zabezpečuje napríklad prepájanie hovorov, či pripojenie do hlasovej siete. V tomto článku si ukážeme, ako túto ústredňu čo najjednoduchšie nainštalovať a nastaviť  tak, aby bolo možné volanie medzi dvomi klapkami.

asterisk

Inštalácia telefónnej ústredne ASTERISK

Budeme inštalovať server na Linuxovej distribúcii  Ubuntu 16.04, podobne ako v iných návodoch.

root@netvel:/# apt-get install asterisk

root@netvel:/# service asterisk start

Pracovať budeme s dvomi súbormi v priečinku /etc/asterisk/ a to sip.confextensions.conf .  Zadefinujeme si dve interné klapky s číslami 7001 a 7002, medzi ktorými si budeme môcť volať. Takto by mohla vyzerať jednoduchá konfigurácia.

/etc/asterisk/sip.conf

[general]
context = default
bindport = 5060
bindaddr = 0.0.0.0
qualify=yes

[7001]
username=7001
type = friend
host = dynamic
secret = 123
context=internal

[7002]
username=7002
type = friend
host = dynamic
secret = 456
context=internal

/etc/asterisk/extensions.conf

[internal]

exten => 7001,1,Dial(SIP/7001,60)
exten => 7001,2,Hangup()

exten => 7002,1,Dial(SIP/7002,60)
exten => 7002,2,Hangup()

Konfigurácia telefónnej klapky

Môžeme použiť klasický stolový VoIP telefón, ale pre jednoduchosť použijeme mobilnú aplikáciu Zoiper, s ktorou sme sa zoznámili v článku o mobilných aplikáciach pre sieťových inžinierov zdarma. Jediná podmienka je zabezpečenie IP konektivity medzi telefónom a ústredňou.

Po inštalácii aplikácie Zoiper

Settings -> Accounts -> stlačíme + v pravom-hornom rohu, čím pridáme konto

asterisk telefonna ustredna zoiper 1

Do you have an account (Username and password)? -> Yes -> Manual configuraton -> SIP account

Dostaneme sa ku konfigurácii samotnej klapky (SIP klienta), ktorá môže vyzerať takto. IP adresa 172.16.80.102 je v mojom prípade adresa servera, na ktorom beží ústredňa. Stlačíme zelené tlačidlo Register.

asterisk telefonna ustredna zoiper 2

Ak všetko zbehne korektne, tak vám to Zoiper potvrdí.

asterisk telefonna ustredna zoiper 3

Podobný postup zvolíme pri konfigurácii klapky 7001 a od tejto chvíle by nám mali fungovať hovory týmito klapkami 7001 a 7002. Vyzerá to podobne ako na obrázku nižšie.

asterisk telefonna ustredna zoiper 4 asterisk telefonna ustredna zoiper 5

Keď sa vrátime späť na ústredňu, môžeme skontrolovať, aké klapky máme zaregistrované. Do príkazového riadku Asterisku sa dostaneme následovným príkazom.

root@netvel:/# asterisk -r

A pomocou príkazu „sip show peers“ uvidíme aktuálne zaregistrované klapky.

asterisk telefonna ustredna sip show peers

Ak by ste experimentovali s konfiguráciou sip.conf,  v CLI pre Asterisk použite príkaz „sip reload“, aby sa uplatnili zmeny. Rovnako, keby ste dodatočne upravovali súbor extensions.conf, použite príkaz „dialplan reload“.

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.

Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky