RAID – čo je to a ako nám pomáha neprísť o dáta

Z angličtiny Redundant Array of Independent Disks – Viacnásobné diskové pole nezávislých diskov. V informatike ide o metódu na zabezpečenie dát proti zlyhaniu disku, alebo zvýšenie výkonu.

V článku sa hlavne zaoberám s diskami určených pre NAS, (disky, ktoré popisujem v článku sú disky SATA 1, 2, 3). Serverové disky SAS, NLSAS alebo SSD.

V tomto článku si vysvetlíme, čo je to RAID.

Chcete získať 10 návodov na inštaláciu a konfiguráciu služieb na Linux Ubuntu 18.04 LTS? Pozrite sa na viac informácii o ebooku LINUX SERVER.

Čo je to RAID


Zabezpečenie je realizované špecifickým ukladaním dát na viac nezávislých diskov, kde sú uložené dáta zachované i pri zlyhaniu niektorého z nich. Je veľa odvetví RAID.  RAID sa nerovná zálohovanie. Je to iba zabezpečenie voči zlyhaniu disku a prípadne pre zvýšenie rýchlosti. Najčastejšie sa používa RAID 0, RAID 1, RAID 5, , RAID 6 a RAID 10.

RAID 0

Nie je skutočný RAID, pretože neobsahuje žiadne redundantné informácie a teda neposkytuje uloženým dátam žiadnu ochranu (porucha členov znamená stratu dát). Jednotlivé zariadenia sú spojené do logického celku a vytvárajú tak kapacitu súčtu všetkých členov. Spojenie môže byť realizované dvoma spôsobmi

–              Lineárne (Linear)

–              Prekladanie (Striping)

Prekladanie

Pri prekladaní sú dáta ukladané na disky cyklicky. Priestor je rozdelený na časti pevné veľkosti a zápis alebo čítanie dlhšieho úseku dát tak prebieha z viacerých diskov. Pri poruche disku nie je pravdepodobné, že by nejaký súbor ostal nepoškodený. Prekladanie môže zrýchliť čítanie i zápis väčších blokov dát, pretože je možné zároveň čítať alebo zapisovať jeden blok z jedného disku a nasledujúci blok z iného disku.

               RAID 0 je výrazne rýchlejší ako RAID 1

RAID 1

Je to tzv. Zrkadlenie (Mirroring). Obsah sa súčasne zaznamenáva na 2 disky naraz.   V prípade výpadku jedného disku sa pracuje s kópiou, ktorá je ihneď k dispozícií. Podobná technika môže byť uplatnená o úroveň vyššie, kde sú použité dva samostatné radiče. Táto technika sa nazýva duplexing a je odolná i proti výpadku radiča. Pri tomto type RAID-u je pomalší zápis, ale rýchlejšie čítanie.

RAID 5

Vyžaduje aspoň 3 členy. Pričom kapacitu jedného členu zaberajú samo opravné kódy, ktoré sú uložené na členoch. Výhodou je, že ide využiť paralelného prístupu k dátam, pretože dlhší úsek dát je rozdelený medzi viacej diskov. Pri zlyhaní dvoch diskov v tomto zapojení RAID dochádza úplnému zlyhaniu poľa.

–              Výhoda: Čítanie je rýchlejšie.

–              Nevýhoda: Pomalší je zápis.

RAID 6

Používa 2 paritné bloky na každom z použitých diskov, pričom na každom z nich je samo opravný kód vypočítaným iným spôsobom. Kvôli preťažených paritných diskov sú paritné dáta uložené striedavo na všetkých diskov. RAID 6 je možné zostaviť z minimálne štyroch diskov, ale ideálne je ho použiť pri piatich a viac diskov.

                Tento typ RAID je vhodnejšie použiť ako RAID 5 kvôli odolnosti výpadku 2 diskov. 

–              Výhoda: odolnosť proti výpadku dvoch diskov. Rýchlosť čítania je zrovnateľná s RAID 5

–              Nevýhoda: Zápis je pomalší s porovnaním RAID 5, z dôvodu výpočtu dvoch sad paritných informácií.

RAID 10

RAID 10 je kombinácia RAID 0 a RAID 1. (stripovanie).
Najskôr uložíme dáta rovnaké dáta na Disk A, B, potom na disk C, D. Takto získame dva logické disky AB, CD, na nich sú dáta uložené stripovane. Máme súbor, ktorý sa pri stripovaní rozdelí na dve polovice, prvá časť súboru je na disku A a B druhá časť je na disku C a D. RAID 1 + 0 je odolný proti výpadku jedného disku v každom poli.

RAID 2, 3 a 4

–              RAID typu 2, 3 a 4 sa v praxi nepoužívajú

Odporúčania

Osobne neodporúčam kupovať disky z jednej série. V praxi sa mi, už stalo, že sa kúpili disky v jednom obchode disky a jedného pekného dňa všetky disky naraz odišli.

Preto odporúčam dať si námahu  a ísť do viacerých obchodov. Osobne odporúčam kupovať serverové disky Western Digital Red. Tieto disky sú určené na 24 hodinovú prevádzku a ja som s nimi veľmi spokojný. Prípadne je tu možnosť zakúpiť rozdielne disky. Napríklad HP Seagate, s nimi mám tiež dobrú skúsenosť.

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.


Picture of Ivan Baroňák

Ivan Baroňák

Volám sa Ivan Baroňák. Vyštudoval som vyššie odborné štúdium na SPšE Zochova 9. Ukončené titulom DiS. Pracoval som na miestnom úrade Karlova ves, kde som bol vedúci IT oddelenia. Som rád, že môžem byť súčasťou blogu a dúfam, že moje skúsenosti budú pre tento blog prospešné.
Picture of Ivan Baroňák

Ivan Baroňák

Volám sa Ivan Baroňák. Vyštudoval som vyššie odborné štúdium na SPšE Zochova 9. Ukončené titulom DiS. Pracoval som na miestnom úrade Karlova ves, kde som bol vedúci IT oddelenia. Som rád, že môžem byť súčasťou blogu a dúfam, že moje skúsenosti budú pre tento blog prospešné.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky