DHCP server – Dynamické prideľovanie IP adries

DHCP je protokol, ktorý zabezpečuje dynamické prideľovanie IP adries a iných parametrov pre klientské zariadenia. V tomto článku si ukážeme, ako nainštalovať a nakonfigurovať DHCP server na Linux Ubuntu 18.04 LTS.

dhcp server

DHCP Server – Inštalácia

Nasledovným príkazom spustíme stiahnutie a inštaláciu potrebného balíčka.

apt-get install isc-dhcp-server

Konfigurácia DHCP rozhrania

V súbore isc-dhcp-server nastavíme interface, cez ktorý chceme poskytovať službu DHCP.

#vim /etc/default/isc-dhcp-server

Nasledovnú hodnotu zmeníme podľa názvu nášho interfacu.

INTERFACES="enp5s0"

Konfiguracia DHCP parametrov

V súbore dhcpd.conf nastavíme kľučové parametre, ktoré má DHCP server prideľovať, ako napríklad IP adresu, masku, DNS server a podobne.

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf

Výsledný súbor by mohol vyzerať napríklad takto.

ddns-update-style none;
default-lease-time 7200;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.2.10 192.168.2.99;
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 192.168.2.255;
option routers 192.168.2.1;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

Ak chceme konkrétnemu zariadeniu prideliť konkrétnu IP adresu, môžeme to urobiť nasledovným spôsobom v súbore dhcpd.conf . Potrebujeme však poznať MAC adresu tohto zariadenia.

host ubuntu-client {
 hardware ethernet 08:00:27:13:14:d5;
 fixed-address 192.168.1.160;
 }

Reštartujeme servis

Aby sme aplikovali naše konfiguračné úpravy a spustili DHCP, je potrebné reštartovať tento servis. Toto môžeme vykonať príkazom nižšie.

# systemctl restart isc-dhcp-server

Skontrolujeme status

Nasledovným príkazom skontrolujeme, či na našom serveri beží DHCP.

systemctl status isc-dhcp-server
dhcp server active

Ak vás tento článok zaujal a chcete dostávať mailovú notifikáciu, pri publikovaní podobných článkov o hackingu, sieťovej bezpečnosti, Linux serveroch, Cisco zariadeniach, či o programovaní, môžete sa prihlásiť na odber článkov.

Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky