TOP 50 IT a TELCO spoločností na Slovensku podľa tržieb v roku 2017

Ako sa darilo slovenským telekomunikačným a IT spoločnostiam v roku 2017? Jeden z dôležitých ukazovateľov je bez pochýb objem tržieb. Pozrime sa, ktoré  IT a TELCO spoločnosti sa nachádzajú v prvej päťdesiatke.

Údaje v tomto článku sú získané z verejne dostupných zdrojov (finstat.sk). Percentuálne podiely sú voči súčtu tržieb prvých 50 spoločností v danom odvetví.

Telekomunikačné spoločnosti

V diagrame nižšie môžeme vidieť, že za 76% tržieb stoja 4 spoločnosti.

  1. Slovak Telekom, a.s.
  2. Orange Slovensko, a.s.
  3. O2 Slovakia, s.r.o.
  4. AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o.
IT a TELCO - Tržby 2017 - TOP 50 Telekomunikačných spoločností
Tržby 2017 – TOP 50 Telekomunikačných spoločností

Aby sme mali lepšiu predstavu, ktoré spoločnosti sú väčší hráči na slovenskom telekomunikačnom trhu, okrem vyššie spomínaných štyroch, môžeme sa pozrieť na diagram nižšie. Ide o podiel na zvyšných 24% celkových tržieb.

IT a TELCO Tržby 2017 - TOP 50 Telekomunikačných spoločností bez štyroch najväčších
Tržby 2017 – TOP 50 Telekomunikačných spoločností bez štyroch najväčších

IT spoločnosti

Rovnako, ako v prípade telekomunikačných spoločností, existuje v IT sektore niekoľko veľmi dominantných hráčov. Nejde však o takú dramatickú dominanciu, ako pri telekomunikačnom odvetví. V diagrame nižšie môžeme vidieť, že prvé 4 spoločnosti predstavujú iba 44% podiel z tržieb prvých 50 spoločností.

IT a TELCO Tržby 2017 - TOP 50 IT spoločností
Tržby 2017 – TOP 50 IT spoločností

V diagrame nižšie, kde sme si odmysleli prvé štyri spoločnosti môžeme vidieť, že podiely na zvyšných 56% sú pomerne vyrovnané.

IT a TELCO Tržby 2017 - TOP 50 IT spoločností bez štyroch najväčších
Tržby 2017 – TOP 50 IT spoločností bez štyroch najväčších

Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Picture of Matej Šipkovský

Matej Šipkovský

Spoločnosť NETVEL s.r.o. založil Matej Šipkovský, ktorý sa venuje najmä implementácii sieťových riešení a sieťovej bezpečnosti pre firemných klientov. Študoval na Slovenskej Technickej Univerzite v Bratislave na Fakulte Elektrotechniky a Informatiky odbor Telekomunikácie, kde dokončil inžinierske štúdium. Počas školy získal certifikát Cisco CCNP Routing & Switching a neskôr pribudli certifikácie Cisco Certified Design Professional (CCDP), CCNA Security, AWS Certified Cloud Practitioner, ITILv4 Foundation a Fortinet Network Security Architect NSE7.
Zdieľať príspevok:

Súvisiace príspevky